Recenze
 
 
Starší práce

John, H. Aldrich, Forrest. D.Nelson 
Modely lineární pravděpodobnosti
( Linear probability, logit and probit models. Sage university papers "Quantitativ Applications in Social Sciences" No. 45. Newbury Park, London, New Delhi. Sage. 1990).

Martin Kreidl

Raymond Aron                                                                                               Historie XX. století ( Academia, Praha 1999 )

Kateřina Koubová

Michel Foucault
Subjekt a moc; ve: Myšlení vnějšku;( Herrmann & synové, Praha 1996)

Pavel Chráska

R. C. Lewontin
Biologie jako ideologie ( JOTA, Brno 1997)

Donajová

Jan Keller
Sociologie a ekologie (SLON, Praha 1997)

Olga Doubravová

Henry David Thoreau
Občanská neposlušnost
("nakl. Zvláštní vydání, Brno 1995; orig. Civil Disobedience, 1849")

Černý Pavel

 
Michael Crozier
The Bureaucratic Phenomenon ("The Case of Clerical Agency", The University of Chicago Press, 1964)

Vojtěch Láska

Stéphane Courtois a kol.
Černá kniha komunismu - Zločiny, teror, represe (Paseka, Praha 1999, I.a II. Svazek)

Věra Tůmová

Anthony Giddens
  The Third Way The Renewal of Social Democracy (Polity Press Cambridge, 1998)

Michaela Ledererová

Paul R. Abramson a Ronald Inglehart
  Value Change in Global Perspective (Změna hodnot v globální perspektivě) (University of Michigan Press, 1995)

Milan Tuček

Bauman Zygmunt
- Globalizace-důsledky pro člověka  

Karel Masařík

George Ritzer
  Mcdonaldizace společnosti ( Academia, Praha 1996)

Macák Josef

Bohuslav Blažek
Venkov, města, média
(Sociologické nakladatelství. Praha 1998)

Jana Stachová  

Rawls, J
Teorie spravedlnosti
(Victoria Publishing, Praha 1995)

Martina Pelikánová

Večerník Jiří
Občan a tržní ekonomika
(Lidové noviny, Praha 1998)

Pavla Maříková

 

2001/2002
Antony Giddens
Důsledky modernity (Slon, Praha1998)

Šárka Bártová

Erving Goffman
Všichni hrajeme divadlo (Vydavatelství studia ypsilon, PRAHA 1999)

Pavel Soper

Richard Dawkins
Sobecký gen (Mladá fronta, PRAHA 1998)

Tomáš Hnilička