Sylabus předmětu Magisterský seminář politické a  ekonomické sociologie  ZS 20001 + LS 2002

 

Číslo: S 2010

Kredity:  10 (3x)

 

PSÍ seminář organizuje setkávání učitelů a studentů patřících k semináři a jeho širšímu okruhu za účelem splnění těchto studijních cílů:

(a)          zpracování zadaných výzkumných úloh semináře,

(b)          rozvoj úrovně metodologického zpracování výzkumných úloh metodou "learning by doing",

(c)          systematické a vzájemné podpory v průvodním studiu a psaní diplomové práce (společná četba textů, studium povinné literatury, referáty o vybraných statích, recenze),

(d)          iniciace nezávislé vědecké činnosti studentů.

Magisterský seminář politické a  ekonomické sociologie  bude v letním semestru přerušen a znovu bude probíhat v zimním semestru 2001.

 

Rozsah: 0/6

Jméno vyučujícího: Jiří Kabele, Pavol Frič, Ivo Bayer

 

Podmínky pro zápis:

Zúčastňují se jej studenti zaměření politické a ekonomické sociologie. Pro studenty ostatních zaměření či jiných specializací je zápis podmíněný souhlasem garanta. Studenti bakalářského studie se jej mohou po dohodě účastnit jako dobrovolníci.

 

Podmínky pro splnění studijních povinností:

Seminář je ukončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou je splnění následujících požadavků:

 

I.semestr:

(a)          referát o bakalářské práci (1 kredit),

(b)          projekt výzkumné úlohy v zakázce (3),

(c)          recenze knihy anebo překlad článku (3),

(d)         teze diplomové práce (3)

 

II.semestr:

(a)          první verze závěrečné zprávy z výzkumné úlohy v zakázce (4)

(b)          vytvoření vlastní webové stránky  (2)

(c)          první verze kompilace literatury k teoretické kapitole diplomové práce (3)

 

III.semestr:

(a)          stať (část diplomové práce, 2)

(b)         konečná verze závěrečné zprávy z výzkumné úlohy v zakázce (3)

(c)          závěrečná editace vlastní webové stránky a příspěvku na webovou stránku PSA (2)

 

Role zajišťující chod semináře:

správce webové stránky a konference, koordinátor výzkumného týmu, ad hoc úkoly pro blaho semináře (3 kredity)

 

Student si může roztáhnout splnění požadavků na více semestrů (pak ale musí chodit na oponentury semináře). Práce tučně vytištěné jsou splněny, jestliže se objeví na webové stránce PSA.

V letním semestru bude seminář přerušen a bude pokračovat v zimním semestru 2001.

 

Stručný program:

Seminář se neorientuje výhradně jen na studijní cíle. Jeho posláním bude rozvoj poznání v oblasti dynamiky současných společností. Pro tento účel si seminář zřizuje webovou stránku, e-mailovou konferenci, k níž mohou být přihlášení jeho absolventi, doktorandi a přátelé PSA.

Jádrem semináře je výzkumná úloha prováděná v zakázce: pro nijaký grantový úkol, pro nějakou neziskovou organizaci apod. PES řešil a řeší následující úlohy v zakázce:

Analýza vzpomínek starostu na první volební období (SÚ AV ER, Universita v Erlangenu)

Analýza nevoličů (SÚ AV ČR)

Zapojení do longitudinální výzkum rodin (SÚ AV ČR)

Výzkum korupčního klimatu (Min. vnitra)

Diagnóza české byrokracie (Sdružení Lípa)

Konstrukce novinové zprávy (CEMES FSV UK)

Zatloukání zahraničního konta anebo Sarajevský podraz  (SÚ AV ČR)

Lobbying v české politice  (Územní plán města Prahy)

Dopad grantové podpory romské komunity v nadaci Open Society Fund

Evropská dohoda - projekt výzkumného šetření

Přístup pražské municipality k fenoménu squattingu